9.-10. června 2018

Zahrada prozatím není přihlášena.

Piaristická zahrada Příbor

otevřeno po celý rok
sobota:
09:00-19:00 (duben ,říjen), 09:00-21:00 (květen až září)
neděle:
09:00-19:00 (duben, říjen), 09:00 - 21:00 (květen až září)

Dopravní spojení:

vhodné pro vozíčkáře
vhodné s dětmi
lokalita:
Příbor, Moravskoslezský kraj, Česká republika
typ objektu:
farní, klášterní zahrada
adresa:
Lidická 50, Příbor, 742 58
kontaktní osoba:
Ing. Iveta Busková
telefon:
556455410
e-mail:
oficiální web:

Popis

Historie piaristické zahrady v Příboře spadá do počátku 18. století. Poté, kdy piaristé v roce 1700 dokončili stavbu kláštera, začali s rozšiřováním areálu výkupem pozemků pro budování zahrady. U piaristických zahrad byla za prvořadou považována jejich estetická funkce. Bývaly pýchou každé piaristické koleje. Hlavním posláním piaristů bylo jejich působení v oblasti vzdělávání především chudého lidu. Část výuky přenášeli do svých zahrad, aby se žáci naučili spojovat teoretické vědomosti s praktickými schopnostmi. V II. pol. 19. století, po odchodu piaristů, byly zahrady využívány až do roku 1938 studenty učitelského ústavu a v II. pol. minulého století sloužily žákům odborného učiliště Tatry, n. p.. V minulých létech jejich část využívalo Muzeum Novojičínska, p. o. k pořádání akcí pro veřejnost. Jiné využití zahrady neměly. První kroky k obnově začaly už v roce 2009, kdy byl vypracován stavebně historický průzkum piaristických zahrad. Poté následovaly další kroky a práce v zahradách probíhaly od 3.11.2014 do 30.9.2015. Brány zahrad se pro veřejnost otevřely v období od 16. října do 2. listopadu 2015. Po tomto datu se uzavřely a zazimovaly. Pro veřejnost se opět otevřou na jaře příštího roku. Cílem revitalizace zahrady byla obnova vycházející z křížové dispozice původní, historické koncepce zahrad, včetně naznačení původních účelů jednotlivých ploch a objektů. Protože z konkrétních prostorotvorných a funkčních prvků nebylo dochováno nic kromě rozpadající se ohradní zdi, byly vodítkem návrhu řešení pouze historické prameny a zadání investora. Zahrada na ploše cca 5 300 m2 je rozdělena do dvou částí: Horní zahrada je komponovaná spíš komorněji. Nechybí zde různé typy chodníčků, zpevněných ploch, háječek obklopen spoustou zeleně s posezením a kašnou uprostřed. Ta stojí v místech, kde byl dříve chovný rybníček na kapry. V jednom z vodních programů kašny naleznete motto řádu piaristů „Zbožnost a vzdělání“. Pítko najdeme u bývalé studny. Za krátkým východním křídlem piaristického kláštera je schovaná bylinková zahrádka s altánem. Centrálním prvkem je pódium, kde by se měla odehrávat kulturní, hudební vystoupení. Z vyhlídky uvidíte celou spodní zahradu a část města. Spodní zahrada je komponovaná jako odpočinkový sad pro společenská posezení. A je jakýmsi myšlenkovým pokračováním piaristické filozofie. Hlavními motivy jsou sad, potok a okno. "Sad" je pokračováním sadu v horní zahradě a připomenutím pěstitelských aktivit piaristů. "Potok" umístěný v hlavní pohledové ose navazuje na vodní prvek a pítko a je jakýmsi pokračováním elementu vody, vnímaného jako symbol života a očisty. „Okno", kterým je potok zakončen, je symbolicky otevřeno všem názorům, filozofiím, myšlenkám, úhlům pohledu a především možnostem a nápadům, které umožňuje a rozvíjí pravé vzdělání.

Doprovodné akce

11.06.2017 od 16:00 hodin koncert Marty Tőpfrové– trio MilokrajVíkend otevřených zahrad: www.vikendotevrenychzahrad.cz 2012-17 © Všechna práva vyhrazena.
webdesign by SYNAPSE5.COM