07.-08.
června
2025

Chci se přihlásit

 

JIŽ SE MŮŽETE PŘIHLAŠOVAT PRO ROČNÍK 2025

V minulém roce se Víkendu otevřených zahrad zúčastnilo 293 objektů. S každou přihlášenou zahradou se zvyšuje povědomí věřejnosti o bohatství české zahradní a krajinářské architektury. Neváhejte a staňte se souřástí osvěty o krásách našich zahrad.

 • Přihlásit se můžete i na jeden den
 • Fotografie posílejte ve formátu "na šířku" o max. velikosti 5 mb

Přidejte se k nám a vyplňte níže uvedenou přihlášku.

žádost o aktualizaci údajů již registrovaného objektu

Online přihláška

Program Víkendu otevřených zahrad

vyplňte prosím čas pouze pro dny, kdy se u Vás Víkend otevřených zahrad koná

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů. Vaše údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem a použity výhradně pro zpracování objednávky. Bez souhlasu nejsou předány třetí straně.

Nejčastější otázky a odpovědi

Jak probíhá komentovaná prohlídka?

Prohlídka je stanovena na určitý čas a určité místo (uvedete na propagačním letáku). Prohlídek může být i několik během dne či víkendu, záleží na Vás. V rámci komentáře se průvodce návštěvníkům krátce zmíní o akci, poté naváže s popisem historie objektu, kdo jej navrhl, ukáže plány, mapky, případně historické fotografie. Popíše, co je na objektu zajímavé, co se zde bude v nejbližší době realizovat, jak probíhá údržba a jak je náročná personálně a finančně, jaké jsou v objektu významné rostliny, jaké se k objektu vážou legendy, příběhy. V případě menších soukromých zahrad bude zajímavé popsat plánování, osobní zapojení, realizaci, jak častá je údržba zahrady, co se v zahradě pěstuje, co je zvláštností, jaké přírodní technologie jsou využívány.

Musí akce probíhat v oba dva dny?

Ne, představení objektu či doprovodná akce může proběhnout pouze v jeden den, vzhledem k náročnosti příprav jsou však optimální dny oba.

Jaký je vhodný čas?

Vhodný čas ke komentovaným prohlídkám je od 14 hod do večera. Délka prohlídky by neměla být delší než 1 hodinu (dle velikosti objektu). Pokud budou ve městě probíhat paralelně prohlídky v několika objektech, je nutná jejich koordinace tj. časová návaznost, aby se lidé mohli zúčastnit všech prohlídek ve městě jako uceleného programu. Čas doprovodných akcí je na zvážení jednotlivých organizátorů.

Je možné připravit další navazující program?

Ano, akci je vhodné rozšířit o doplňující program - koncerty, divadelní představení, soutěže pro děti, autorská čtení, poznávání rostlin atd.

Kolik lidí je třeba pro zajištění akce?

Pro komentovanou prohlídku je nutné zajistit minimálně jednoho průvodce. Další osoba by měla být zodpovědná za propagaci (kontaktování místních novinářů, roznos a výlep plakátů, rozhlas atd.). Navazujících programy (koncerty, divadla, soutěže) obnáší větší organizaci dobrovolníků.

Kdo na akcích obvykle spolupracuje?

Dobrovolníci, zejména občanská sdružení, spolky, skautské oddíly atd. Cílem je získat si okruh příznivců i pro další období.

Má být vstup do zahrady zpoplatněn?

Vstup může být zcela volný nebo mohou být vybírány finance za komentovanou prohlídku, v případě možnosti uzavření zahrady i za jednotlivý vstup. Zavedení vstupného a jeho výše je na zvážení každého pořadatele.

Pro mnoho lidí může být zavádějící celý název akce a mohou se domnívat, že vstup do zahrady je zdarma. Myšlenka byla přebrána z Anglie a stejně tak její název. V Anglii se otevírají běžně nepřístupné zahrady, tedy ty, do kterých se během roku běžně nedostanete, v tom spočívá "otevřenost". Ale neznamená, že vstup do zahrad je zdarma. Lidé si kupují průkaz, který jim umožňuje do těchto zahrad vstoupit. V České republice tolik takových zahrad nemáme a tak se snažíme během Víkendu lidem poskytnout nadstandardní program v podobě komentovaných prohlídek, koncertů, divadla a podobně. Cílem akce je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře. Vstupné je na majitelích zahrad.

Jak se lidé o akci dozví?

Na celostátní úrovni připravuje propagaci SZKT a NPÚ, zejména v masových médiích (TV, rádia, noviny, internetové zpravodajství). Na regionální úrovni či v městském zpravodaji a rozhlase je třeba Vaší spolupráce. Na našich stránkách v odkazu PRESSKIT získáte základní informace o akci, ke kterým připojíte informace o svém objektu, takto připravené podklady můžete zasílat místním novinářům, rozhlasu apod. Základním propagačním materiálem a zároveň označením akce bude jednotný leták (v sekci KE STAŽENÍ). Do letáku doplníte své údaje o objektu a vytisknete si jej (počet ks je na Vás-dle míry propagace). Upozorňujeme, že propagace je opravdu základní kámen úspěchu.

Koho pozvat?

Doporučujeme oslovit zástupce místní samosprávy, občanské spolky (zahrádkáře, ochránce přírody, důchodce, skautské oddíly, kulturní a umělecká sdružení atd.), známé osobnosti kraje a vhodnou propagací vzbudit zájem u místních občanů.

Kolik lidí můžeme na akci očekávat?

Návštěvnost se bude odvíjet zejména od Vaší propagace a nabídky, kterou poskytnete v rámci doprovodných akci. (V pražských zahradách se vloni zúčastnilo akce tisíce lidí, v objektech méně navštěvovaných a známých to byly jen desítky).

Kde dostanu podklady a materiály k akci?

Všechny podklady najdete na stránkách www.vikendotevrenychzahrad.cz - sekce KE STAŽENÍ.

Víte, které akce se pořádají v tento den ve Vašem městě?

Paralelně mohou ve Vašem městě probíhat i další akce. Vhodné je se o těchto akcích informovat a připravit Váš program v souladu či v návaznosti na program ostatních pořadatelů.

Mohu na akci získat finanční prostředky?

Akce je dobrovolná, tedy bez nároků na odměnu. Pokud však máte ve svém okolí sponzory, požádejte je o podporu (tisk letáků, zaplacení průvodce, občerstvení pro návštěvníky apod.).

Co bych měl vědět o svém objektu, aneb jaké jsou obvyklé otázky?

 • Jaká je historie vzniku zahrady
 • Jak se zahrada/park udržuje
 • kolik na ní pracuje lidí, kolik údržba stojí a co všechno obnáší (kolikrát se kosí, kolikrát stříhá, kolikrát zalívá atd.)
 • Proč se ten či onen strom kácí nebo proč se některé stromy ponechávají (refugia hmyzu apod.)
 • Jaké dřeviny či byliny jsou v objektu nejvzácnější
 • Kolik je v parku přibližně stromů a kolik let má ten nejstarší
 • Co v zahradě pěstujete

Návštěvníci mají rádi legendy, pohádky, vtipné historky, příběhy, které se odehrály nebo mohly odehrát v dané lokalitě, nebojte se je s nimi obeznámit.

Jak postupovat?

 • jsem přihlášen, organizátorovi jsem dodal potřebné informace o svém objektu
 • mám nachystány podklady a informace o svém objektu, které předám průvodci
 • zajišťuji si organizační tým (průvodce, případného výběrčí vstupného, organizátory doprovodných programů, to vše dle míry zapojení)
 • nejpozději týden před akcí vyplním a stáhnu jednotný propagační plakát akce v sekci KE STAŽENÍ a zajistím jeho distribuci (informační centra, místní nástěnky, vylepovací plochy atd.)
 • pokud chci, nechám před akcí otisknout článek v místním zpravodaji, do propagace zapojím místní rozhlas a dopisem nebo osobně oslovím zástupce Měst, občanská sdružení a spolky
 • v den akce vyvěsím jednotný propagační plakát na svůj objekt (označení, kde akce probíhá)
 • po akci vyplním organizátorovi dotazník o průběhu akce, o počtech návštěvníků, o spokojenosti s organizací, aby měl zpětnou vazbu, se kterou může pracovat v rámci organizování dalšího ročníku
loading

Než budete pokračovat

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Cookies - nastavení

zavřít

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Správa předvoleb souhlasu

Nezbytné cookies

Bez nich se web neobejde. Zajišťují, aby vše fungovalo, jak má.

vždy povoleno

Marketingové cookies

Shromažďují informace, které pomáhají k lepšímu přizpůsobení reklam vašim zájmům.

Personalizační cookies

Se zapnutým personalizovaným cílením budeme zpracovávat informace o vašem chování na webu. Díky tomu jsme vám schopni nabídnout to, co vás zajímá.

Analytické cookies

Pomáhají nám zjistit, kdo navštěvuje náš web a jak ho lidé používají. Díky těmto datům můžeme efektivně pracovat na vylepšování obsahu i funkčnosti.